استارت آپ : آرادمانی

آرادمانی به مثابه یک استارت آپ داده گستر در پایان سال هزار و سیصد و نود و هشت آغاز بکار نموده و با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی که در سراسر کشور طی فعالیت های خود در سالیان گذشته بدست آورده است قصد آن دارد تا تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی : تولیدی ، خدماتی و تجاری را پوشش دهد. فعالیت اصلی ما برندینگ و بازاریابی دیجیتال خواهد بود. ما در تحقق اهداف برنامه ریزی شده خود از پشتیبانی صدها وب سایت و شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد. گروه مشارکتی در سه ماهه اول سال جدید تمامی مساعی خود را در جهت جذب نیروهای تحصیل کرده و کار آمد بکار خواهد برد و در همین راستا به زودی آگهی استخدام و جذب نیرو منتشر خواهد شد.

گروه با دارا بودن شرکتها و دفاتر متعدد و با اتکا به نیروهای انسانی مدیر ، مدبر و کارامد قابلیت پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را دارا بوده ، امکانات خود را صرف بهبود ، گسترش و ثمربخش نمودن فعالیتهای اقتصادی تولیدکنندگان ، نوآوران ، مخترعین و مبدعین کشور می نماید.

نظر به وفور استعدادهای جوان در کشور گروه شک ندارد با توجه به تجربه و اندوخته گذشته خود میتواند عامل موثری در هم افزایی قابلیت ها و ظرفیت های نسل کوشا و کارآفرین کشور بوده به آنان مدد رساند.