صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیو
صاعقه گیر اکتیو

 

برای انتخاب مدل صاعقه گير صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال پس از بدست آوردن کلاس حفاظتی ، براساس اختلاف ارتفاع لازم (محل نصب صاعقه گير حداقل بايد 2 متر بلند تر از مرتفع ترين قسمت سازه مورد نظر باشد) و ابعاد سايت شعاع پوششی بدست می آيد.

صاعقه گير صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال  پيشنهادی مدل CPT-L  ساخت کمپانی سيرپروتک دارای مشخصه زير می باشد:

  • شعاع پوششی 30 متر در کلاس حفاظتی يک مطابق با استانداردهای NFC17-102 و UNE 21186
  • تمام استيل از نوع AISI316 مقاوم دربرابر خوردگی وزنگ زدگی
  • تکنولوژی ساخت از نوع فاصله هوايی
  • دارای خاصيت Skin Effect
  • دارای گواهی نامه از آزمايشگاه بين المللی C.O.E
  • کمپانی سيرپروتک پنجمين شرکت درسطح دنيا بوده که دارای آزمايشگاه فشار قوی درمحل کارخانه برای تست محصولات خود است.