کالای ارت

کالای ارت
کالای ارت

 

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ به منظور توزیع جریان صاعقه در زمین بدون آنكه اضافه ولتاژ خطرناكي بوجود آيد ،

توجه به ابعاد و شکل ترمینال زمین مهمتر از مقدار مشخص شده مقاومت الکترود زمین است .

هر چند در حالت کلی بهتر است که مقاومت زمین کم باشد .

از نقطه نظر حفاظت در برابر صاعقه ، استفاده از یک سیستم زمین یکپارچه بهتر بوده و از آن

برای همه تأسیسات می توان استفاده نمود(سیستم صاعقه گیر ،سیستم فشار ضعيف وسیستم های مخابراتی)

اما اگر به دلایل دیگری سیستمهای زمین مجزایی اجرا شود ،همه آنها باید توسط یک هم پتانسیل ساز

،به سيستم زمين يكپارچه متصل شوند.

توجه 1 – شرایط جداسازی و هم بندسازی سیستم های ترمینال زمین معمولا بوسیله مقامات ذيصلاح  كشور تعیین می گردد.

توجه 2 – مشكل خوردگي شديد هنگامي رخ مي دهد كه سيستم هاي زمين اجراء شده با مواد ناهمگن به يكديگر وصل شوند.