کتاب دانستنی های ارت

کتاب دانستنی های ارت
کتاب دانستنی های ارت

بدیهی است که مسائل بسیاری در ارتباط با طرح و اجراء سیستم ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ

زمین در حاشیه وجود دارد که لازم است در هر مورد به استاندارد مرتبط با آن موضوع مراجعه شود.

انواع سیستمای زمین به لحاظ کاربرد به دو گروه کلی زمین الکتریکی و زمین

حفاظتی تقسیم بندی می شوند به دلایل حفاظتی و ایمنی زمين حفاظتي

در تمامي تاسيسات دارای اولویت است.

محاسبات مربوط به مقاومت سیستم زمین و پروفیل پتانسیل های گام

و تماس با استفاده از روش اجزاء محدود (Finite Element Method)

به صورت دقیق انجام می شود از اينرو براي طراحي سيستم زمين حفاظتی پارامتر های زیر مورد نیاز است:

  • مقاومت ویژه و جنس خاک
  • ابعاد زمین سایت
  • حداکثر جریان اتصال کوتاه زمین
  • زمان عملکرد رله های حفاظتی متناسب با جریان اتصال کوتاه
  • حداکثر ولتاژ قابل تحمل برای افراد و تجهیزات
  • سایت پلان

سیستم در نظر گرفته شده شامل تعدادی میل زمین مغز فولادی به طول 1.2 متر و قطر 16 میلیمتر است. هادی اصلی زمین از جنس سیم مسی نمره 70 بوده و با استفاده از جوش حرارتی CadWeld به میل ها متصل می شود. طرح سیستم طوری است که در کل سایت گسترده شده بطوری که اتصال انشعابی با استفاده از سیم نمره 50 به سهولت قابل انجام است.

برای زمین سیستم حفاظت در برابر صاعقه نیز یک حلقه چاه و صفحه مسی به ابعاد 66*66 به ضخامت 3 میلیمتر در نظر گرفته شده است.