ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

در سال ۱۳۹۸ شرکت آموج فرایند در همکاری با شرکت هلندی اقدام به تولید محصولات سیستم ارت و سیستم حفاظت در برابر صاعقه در کلاس صادراتی نمود

. http://www.amoujfarayand.com

محصولات صادراتی شرکت آموج فرایند

مارس 1, 2020